Today open: 09:00-14:00 h
Tomorrow closed

Hair analysis

Mesura i visualització de diferents paràmetres del cabell a través d'un dermoanalitzador.